Våra tjänster

Prislista

Medlemsavgift 500kr/år

Om ni blir medlem hos oss kommer vi fungera som kontakt gentemot utomstående och förmedla medlemsföreningens uppgifter såsom kontaktpersoner, telefonnummer, träningstider m.m. Som medlemsförening har ni också möjlighet att beställa uppdrag.

Uppstartsavgift 500kr

Vid redovisningstjänster och medlemsmatrikel.

Bokföring 15kr/verifikation

Löpande bokföring under året. Rapporter skrivs ut efter anmodan.

Fakturahantering 15kr/faktura

Registrering av kund- och leverantörsfakturor i kund-och leverantörsreskontran. Vi sköter betalningar och inbetalningar av kund respektive leverantörsfakturor. Vid utskick av påminnelse av obetald kundfaktura så står medlemsföreningen för portokostnad då inte mailadress finns. Vi skickar 1 st påminnelsefaktura. Efter det så får föreningen själva se till att inkassera fordran.

Gällande betalningar av leverantörsfakturor och andra utbetalningar kan ni välja att vi gör det åt er eller så sköter ni det själva och lämnar in bokföringsunderlagen till oss 1 gång i månaden.

Kopiering 1kr/st
Vaktmästeri 95kr/tim

Ring för frågor om denna punkt.

Medlemsmatrikel

Medlemsregistrering och göra utskick till föreningens medlemmar efter önskemål. Medlemsföreningen står för portokostnad.

 • 1500kr / upp till 100 medlemmar
 • 2500kr / mellan 100 - 150 medlemmar
 • 3000kr / mellan 151 - 200 medlemmar
 • 3500kr / mellan 201 - 250 medlemmar
 • 4000kr / mellan 251 - 300 medlemmar
 • 4500kr / mellan 301 - 350 medlemmar
 • 5000kr / mellan 351 - 400 medlemmar
 • 5500kr / mellan 401 - medlemmar
Bokningar

Bokningar av föreningens klubbhus eller övrig lokal.

 • 2000kr / Liten / Upp till 25tim
 • 3000kr / Medel / 26 - 49tim
 • 4000kr / Stor / 50 - 75tim
Arrangemang 95kr/tim

Medhjälp vid arrangemang.

Övrig administration 95kr/tim

Administration som inte ingår i något av de övriga punkterna, exempelvis matchläggning.

Vill du veta mer om tjänsterna?

Har ni frågor eller behov av annan hjälp än vad som erbjuds ovan så ska vi efter bästa förmåga försöka tillgodose detta. Vi är flexibla och vill i den mån som går anpassa våra tjänster efter era önskningar.
Med hopp om ett gott samarbete!

Två personer med ikoner runt sig. Ikonerna föreställer arbetsuppgifter som företaget bistår med.
FöreningsNavet